Cele:

•    Zapoznanie z metodą FRIS.
•    Określenie stylów myślenia i działania uczestników szkolenia.
•    Wskazanie przydatności metody w wyborze zawodu.

 

 

Program:

1.    Zapoznanie uczestników z metodą FRIS.
2.    Omówienie stylów myślenia i stylów działania.
3.    Realizacja ćwiczeń mających na celu określenie stylów myślenia i stylów działania uczestników szkolenia.
4.    Wskazanie związku stylów myślenia z określonymi zawodami.
5.    Podsumowanie.

 

Prowadzący:
Doktor nauk  humanistycznych w zakresie pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z informatyki, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówką edukacyjną oraz studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji. Trener, doradca, praktyk HR,  autor i realizator projektów i programów szkoleniowo-edukacyjnych, certyfikowany trener FRIS, od 2011 roku wykładowca UAM w Poznaniu. Autor licznych publikacji.