Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat zjawiska mobbingu oraz nabycie umiejętności konstruktywnego zachowania w  sytuacji bezpośredniego kontaktu z problemem.

Program szkolenia:

1.    Mobbing – co to jest? Definicja, jej interpretacja i skutki
2.    Mobbing a kodeks pracy – podstawowe regulacje prawne
3.    Jak rozpoznać mobbing.

 • cechy mobbingu
 • mobbing bezpośredni i pośredni
 • mobbing bierny i czynny

4.    Cele zachowań mobbingowych
5.    Mobbing wg Leymana

 • typy
 • fazy
 • przyczyny
 • skutki  - dla jednostki i oganizacji

6.    Taktyki mobbingowe

 • taktyka upokorzenia
 • taktyka zastraszenia
 • taktyka pomniejszenia kompetencji
 • taktyka izolacji
 • inne – wybrane przykłady

7.    Mobbing a dyskryminacja – podobieństwa, różnice
8.    Mobber – kto to taki?

 • profil mobbera
 • odpowiedzialność mobbera

9.    Ofiara mobbingu – kto to taki?

 • jak nie prowokować mobbingu
 • jak nie stawać się ofiarą mobbingu
 • profil mobbowanego

10.    Zespół pracowniczy a mobbing

 • mobbbing w relacjach poziomych i pionowych
 • reguły współpracy w świetle oceny pracownika i egzekwowania wymagań
 • normy grupowe a eskalacja konfliktów

11.    Mobbing a stres

12.    Konflikt w pracy

 • konflikt – co to jest? Przyczyny.
 • skutki konfliktów dla kjednostki I organizacji
 • metody skutecznego rozwiazywania konfliktów
 • wykorzystywanie dobrej diagnozy w procesie tworzenia nowych, konstruktywnych rozwiązań i standardów dobrej współpracy

13.    Konflikt a mobbing

 • konflikt – przyczyna mobbingu
 • konflikt – efekt mobbingu
 • konflikt a mobbing – podobieństwa i różnice. Jak jedno odróżnić od  drugiego?

14.    Przkłady zachowań mobbingowych
15.    Jak przeciwdziałać mobbingowi?
16.    Dokąd po pomoc?
17.    Odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing. Problem świadków
18.    Mediacje, negocjacje, superwizje, informacja zwrotna i coaching a mobbing