Cele:

•    Umiejętność obsługi grafiki rastrowej i wektorowej w przygotowaniu materiałów dydaktycznych.
•    Umiejętność wykorzystania programów do obsługi grafiki rastrowej i wektorowej.
•    Umiejętność wykorzystania różnych technik prezentacji zgodnych z tematyką zajęć dydaktycznych.
•    Umiejętność bezpiecznego wykorzystania Internetu do realizacji tematu.
•    Zrozumienie i nabycie umiejętności bezpiecznego przemieszczania się w Internecie.

 

Program:

1.    Style uczenia się i dedykowane środki realizacji procesu dydaktycznego, wybór środków.
2.    Przygotowanie materiałów graficznych do prezentacji.
3.    Grafika rastrowa i wektorowa.
4.    Parametry plików graficznych.
5.    Edytor graficzny GIMP.
6.    Tworzenie prezentacji - MS PowerPoint.
7.    Tworzenie prezentacji dynamicznej – Prezi.
8.    Przygotowanie grafiki - inne przydatne narzędzia.
9.    Tablica interaktywna jako pomoc w tworzeniu materiałów graficznych.
10.    Bezpieczne korzystanie z Internetu, mechanizmy komunikacji w Internecie.

 

Prowadzący:
Obszary specjalizacji:  szkolenia rozwijające umiejętności informatyczne na wszystkich poziomach w tym ECDL, szkolenia dotyczące wykorzystania środków technicznych i informatycznych
(TIK) w pracy własnej i dydaktycznej nauczycieli, szkolenia dotyczące wykorzystania środków technicznych i oprogramowania multimedialnego do realizacji procesu dydaktycznego dla studentów wydziałów pedagogicznych, szkolenia dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego, szkolenia dotyczące psychologii zarządzania, coaching (menedżerski, wzmacniający efektywność osobistą, funkcjonowanie w relacjach z innymi), szkolenia dotyczące marketingu i zarządzania, szkolenia dotyczące strategii rozwoju firmy.