Cele:

  • Zapoznanie z technikami i metodami myślenia wizualnego.
  • Zapoznanie uczestników z „alfabetem myślenia wizualnego” oraz stymulowanie możliwości uczestników w tym zakresie.
  • Nabycie umiejętności prostego rysunku, oraz tworzenia atrakcyjnych prezentacji rysunkowych.
  • Nabycie umiejętności przedstawiania emocji, stanów i zjawisk za pomocą ludzi.
  • Kształtowanie umiejętności wdrażania do stosowania technik myślenia wizualnego w procesie przyswajania i przekazywania informacji.
  • Odkrycie własnych możliwości twórczych.

 

 

Program:
1.    Myślenie wizualne. Czym jest? Jak działa? Jakie daje korzyści?
2.    Tworzenie rysunków z 5 elementów/ warsztat pracy.
3.    Elementy wykorzystywane w prezentacjach rysunkowych, ich zastosowanie i rodzaje.
4.    Budowa banku ikon warsztat pracy.
5.    Ludziki, grupy, emocje/ warsztat pracy.
6.    Kolory, cienie/ warsztat pracy.
7.    Podsumowanie i stworzenie własnej prezentacji rysunkowej. / Praca własna uczestników.

 

 

Prowadzący:

metodyk kształcenia, zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wdrożeniowiec kształcenia zdalnego na uczelniach wyższych: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Doradca w zakresie metodyki kształcenia i nowych technologii w Akademii Obrony Narodowej oraz Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych również na szczeblu szkolnictwa wyższego.