Cele:

•    Podniesienie wiedzy i świadomości nauczycieli na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
•    Projektowanie działań w sferze profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w sieci – tworzenie projektów edukacyjnych.
•    Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych przez uczniów.

 

 

Program:

1.    Specyfika Internetu:
- jako narzędzie komunikacji i edukacji
- jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych.
2.    Formy cyberprzemocy, w tym najnowsze gry w sieci, jako zagrożenie:
-  hejt w internecie - na czym polega i jak sobie z nim radzić?
-  robienie zdjęć lub rejestrowanie filmów bez zgody osoby rejestrowanej
- publikowanie w internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów,
   które obrażają lub ośmieszają inne osoby – konsekwencje takich zachowań
-  podszywanie się pod innych w sieci
3.    Psychologiczne aspekty cyberprzemocy - uczeń jako ofiara, świadek lub sprawca cyberprzemocy.
4.    Tworzenie projektów edukacyjnych  rozwijające kompetencje cyfrowe.
5.    Propozycje działań związanych z edukacją rodziców.

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.