Cele:

 

•    Zapoznanie z koncepcją przywództwa w edukacji.
•    Diagnoza osobistych kompetencji przywódczych uczestników szkolenia i określenie ścieżki rozwoju.
•    Rola nauczyciela przywódcy wspierającego rozwój ucznia w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

 

Program:

 

1.    Szkoła jako turkusowa organizacja – Koncepcja Fredericka Laloux.
2.    Cechy nauczyciela wspierającego ucznia w nabywaniu kompetencji kluczowych.
3.    Moje motywacyjne DNA.
4.    Informacja zwrotna. Komunikat JA.
5.    Schemat rozmowy wg. Cyklu Kolba.
6.    Metoda GOLD i GROW.
7.    Metody ewaluacji formatywnej w pracy nauczyciela.