Cele:

 

•    Poznanie konsekwencji różnych sposobów motywowania: motywacja pozytywna i negatywna.
•    Stworzenie bazy sformułowań, które motywują uczniów do nauki i zmiany zachowania.

 

Program:

 

1.    Intencje motywacji.
2.    Różnice w różnych metodach motywujących.
3.    Udzielanie korygującej efektywnej informacji zwrotnej i tworzenie wzmacniającej pochwały.