400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

1. Asertywność w pracy nauczyciela - program szkolenia...

 

2. Techniki coachingowe w dydaktyce przedmiotowej - program szkolenia...

 

3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela - program szkolenia...

 

4. Głos - najwazniejsze narzędzie i moc nauczycieli. Emisja i higiena głosu w pracy nauczycieli - program szkolenia...

 

5. Sztuka motywacji. Trening umiejętności - program szkolenia...

 

6. Neurodydaktyka - metody wspierania naturalnych procesów uczenia się - program szkolenia...

 

7. Odkryj własną unikalność – warsztaty rozwoju osobistego - program szkolenia...

 

8. Prawa i obowiązki nauczyciela w dokumentach  prawa oświatowego - program szkolenia...

 

9. Programy własne i autorskie - program szkolenia...

 

10. Nauczyciel – rozwój osobisty - program szkolenia...

 

11. Stres, praca i głos. Nauczycielu! Dbając o siebie – dbasz o głos - program szkolenia...

 

12. Wolni od streu - warsztaty relaksacyjno – rozwojowe z elementami ruchu rozwojowego i treningu oddechowego  - program szkolenia...

 

13. Sztuka publicznych wystąpień. Jak zostać dobrym mówcą - program szkolenia...

 

14. Wykorzystanie wyników diagnozy  w doskonaleniu pracy nauczyciela - program szkolenia...

 

15. Jak skutecznie prowadzić koło teatralne - program szkolenia...

 

16. Komunikacja interpersonalna. Techniki Autoprezentacji - program szkolenia...

 

17. Skuteczna umiejętność pracy ze stresem. Techniki relaksacyjne - program szkolenia...