Cele:

W czasie szkolenia uczestnicy:
•    Poznają  cztery neurostandardy efektywnego procesu uczenia się, które gwarantują wysokie efekty nauczania/uczenia się
•    Zapoznają się z autorskim Modelem Procesu Uczenia się, aby lepiej zrozumieć stany psychoemocjonalne i potrzeby osób uczących się oraz rodzaje adekwatnej pomocy edukacyjnej.
•    Wezmą udział w pracy z wykorzystaniem kilku podstawowych metod „nauczania partycypacyjnego”: Asocjogram (skojarzenia, „magnes pomysłów”); Prowokacje (Antyinstrukcja), Analiza Logiczna (Skutki i Następstwa; programowanie realizacji celów); Burza Mózgów, Gry, quizy.
•    Poznają 6 rodzajów ćwiczeń, które odpowiednio aktywują gotowość do uczenia się w zależności od  potrzeb i stanu psychofizycznego osób uczących się.  
•    Poznają własne Profile Motywacji wg Reissa oraz ich znaczenie dla budowania motywacji u uczniów.

 

 

Program:

1.    Dobry klimat i integracja grupy podstawą skutecznej pracy.
2.    Cztery neurostandardy efektywnego procesu uczenia się.
3.    Model uczenia się, pomoc edukacyjna.
4.    Partycypacyjne metody nauczenia/uczenia się w praktyce.
5.    Profile motywacji wg Reissa.

 

Prowadzący:
Psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych dla nauczycieli. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się). Redaktor naczelna czasopisma „Mam Dziecko w Szkole”; autorka i koordynator projektu Pracownia Uczenia się w każdej szkole. Dyrektor e-poradni dla rodziców i nauczycieli.