Cele:

•    Poznanie specyfiki funkcjonowania nowych technologii i ich możliwości w zakresie tworzenia innowacyjnych materiałów dydaktycznych.
•    Zapoznanie nauczycieli z funkcjonującymi na rynku rozwiązaniami w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań.
 

 

Program:

1.    Nowe technologie w pracy nauczyciela – przegląd i charakterystyka.
2.    Kreatywne podejście do tworzenia materiałów dydaktycznych (przegląd dobrych praktyk – inspiracje).
3.    Media społecznościowe i ich wpływ na postawy edukacyjne (szanse, zagrożenia).
4.    Proinnowacyjna postawa nauczyciela w procesie kształcenia i jej wpływ na atrakcyjność tworzonych materiałów dydaktycznych.