Cele:

•    Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi oceny pracy.
•    Zapoznanie uczestników szkolenia z wprowadzonymi zmianami.
•    Omówienie metod i zasad dotyczących metodologii oceny pracy.

 

 

Program:

1.    Zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi oceny pracy nauczyciela.
2.    Omówienie wprowadzonych zmian w ocenie pracy.
3.    Omówienie podstawowych kryteriów oceny pracy nauczyciela i dyrektora.
4.    Omówienie zasad tworzenia szkolnego regulaminu oceniania pracy nauczycieli.
5.    Podsumowanie.

 

 

Prowadzący:
Doktor nauk  humanistycznych w zakresie pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z informatyki, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówką edukacyjną oraz studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji. Trener, doradca, praktyk HR,  autor i realizator projektów i programów szkoleniowo-edukacyjnych, certyfikowany trener FRIS, od 2011 roku wykładowca UAM w Poznaniu. Autor licznych publikacji.