Cele:

•    Zapoznanie nauczycieli z istotą oceniania kształtującego oraz technikami wprowadzania poszczególnych jego elementów w praktyce szkolnej.

 

 

Program:

1.    Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w rozwoju.
2.    Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego.
3.    Filary planowania lekcji - pięć strategii ocenia kształtującego.
4.    Możliwości indywidualizacji nauczania dzięki zastosowaniu OK.
5.    Ocenianie kształtujące jako sposób na budowanie samoświadomości i odpowiedzialności uczniów za uczenie się.
6.    Rola oceniania kształtującego w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

 

Prowadzący:
Doktor nauk przyrodniczych, konsultant ds. chemii i oceniania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wieloletni nauczyciel i wychowawca, nauczyciel akademicki, trener rynku edukacji, tutor I stopnia, egzaminator egzaminu gimnazjalnego, wojewódzki ekspert przedmiotowy z chemii, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, moderator programów naprawczych, mentor w projekcie, koordynator ds. wspomagania szkół i placówek oświatowych, koordynator lokalny programu ekologicznego Zielony Pakiet. Posiada również kwalifikacje w zakresie: doradztwa zawodowego, organizacji i zarządzania oświatą, ochrony roślin. Odbył wiele szkoleń, m. in.: pomiar dydaktyczny, ocenianie kształtujące, SORE, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, tutoring I stopnia, lider edukacji coachem, trener rynku edukacji, kurs e-learningowy dla moderatorów. Za wkład wieloletniej pracy w edukację nagrodzony nagrodą MEN, nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz medalem KEN i medalem Prezydenta RP, 13 nagrodami Dyrektora. Łącznie przeprowadził ok. 700 form doskonalenia nauczycieli w różnych obszarach tematycznych, a tym samym ok. 4.000 godzin szkoleń dla nauczycieli.