Cele:

 

•    Zapoznanie ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych.
•    Przedstawienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w szkole.
•    Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych, sposoby zabezpieczania i kontrola ochrony danych osobowych w szkole.

 

Program:

 

1.    Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
2.    Reforma ochrony danych osobowych.
3.    Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych.
4.    Zabezpieczanie zbiorów danych osobowych w szkole.
5.    Analiza definicji ustawowych.
6.    Wymagania i zalecenia stawiane przez GIODO.