Cele:

•    Przybliżenie pojęć kreatywność, twórczość i innowacja.
•    Uświadomienie korzyści płynących dla nauczycieli i uczniów z bycia otwartym na zmiany.
•    Poznanie technik szybkiego pobudzania swojej kreatywności sprzyjającej tworzeniu pomysłów z oryginalnymi rozwiązaniami.

 

 

Program:

1.    Konteksty prawne działalności innowacyjnej nauczycieli.
2.    Kim jest osoba kreatywna i czym jest kreatywność. Na czym polega innowacyjność.
3.    Techniki szybkiego pobudzania swojej kreatywności. Tworzenie środowiska sprzyjającego kreatywności i działalności innowacyjnej.
4.    Wybrane metody i cyfrowe technologie wspomagające proces oryginalnych innowacji.
5.    Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
6.    Scenariusze niebanalne - przykłady dobrych praktyk w różnych typach szkół.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.