Cele:

•    Poznanie funkcjonalności darmowej platformy Moodle.
•    Nabycie umiejętności wykorzystania platformy Moodle w czasie zajęć dydaktycznych.

 

 

Program:

1.    Budowa i organizacja panelu e-learningowego dla uczniów.
2.    Zamieszczanie materiałów na platformie.
3.    Tworzenie podstawowych aktywności: zadanie, test, quiz, lekcja.
4.    Ocenianie na platformie, przesyłanie informacji zwrotnej uczniom.
5.    Formy komunikacji w Moodle: forum, czat, głosowanie.
6.    Lekcja odwrócona z platformą Moodle – przykłady praktyczne.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.