Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Organizacja i zarządzanie oświatą

StudiaP Zarządzanie w oświacie

 

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (posiadających tytuł licencjata lub magistra), a w szczególności do: nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych, pracowników samorządu terytorialnego.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów umożliwiają absolwentom pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

 


Program studiów:
Moduł I - Ekonomia i marketing w edukacji

 • Ekonomia menadżerska w oświacie
 • Marketing i employer branding w edukacji

Moduł II - Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej

 • Prawo oświatowe
 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie jakością, badanie jakości pracy placówki
 • Zasady ochrony bhp i ppoż, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Moduł III - Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Pozyskiwanie funduszy UE dla placówek oświatowych

Moduł IV - Nadzór pedagogiczny i zarządzanie organizacją

 • Nadzór pedagogiczny i awans zawodowy nauczyciela
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Planowanie pracy (arkusz organizacyjny)
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Socjologia organizacji i zarządzania

Moduł V - Kompetencje przywódcze Dyrektora

 • Kompetencje społeczne w zarządzaniu szkołą (efektywna komunikacja, budowanie zespołów, inteligencja emocjonalna, zarządzanie konfliktem)
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje i mediacje

Moduł VI - Wizerunek Dyrektora

 • Budowanie marki osobistej
 • Autoprezentacja i etyka w pracy dyrektora
 • Emisja głosu

Moduł VII - Techniki informacyjne w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową

 • Nowoczesne technologie komputerowe w szkole

Praktyki zawodowe

 

 

  

Czas trwania studiów:
2 semestry (240 godzin + 150 godzin praktyk)

 

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się: w trybie niestacjonarnym,

średnio 2 razy w miesiącu (sobota/niedziela)

oraz częściowo realizowane są w trybie e-learning

terminarzTerminarz zjazdów

 

Miejsce zajęć:
Wrocław, Poznań, Katowice

Uwaga! Istnieje możliwość zorganizowania zajęć

w dowolnej miejscowości dla grupy min. 15 osób.

 

Cena studiów:

W zależności  od wyboru sposobu płatności:
380 zł     miesięcznie (10 rat)
1750 zł   semestralnie (2 raty)
3300 zł   jednorazowo
Opłata wpisowa 200 zł

Brak opłaty wpisowej przy wysłaniu zgłoszenia

do 31 sierpnia!

 

Wymagane dokumenty:

-  formularz zgłoszeniowy        

  notatnik2  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - wypełnij
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (oryginał do wglądu),
- 1 zdjęcie (35x45mm),
- potwierdzenie opłaty wpisowej

 

Dokumenty prosimy wysłać skanem na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zdjęcie oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów  prosimy dostarczyć (do wglądu ) podczas pierwszego zjazdu.