Cele:

 

•    Poznanie nowych norm prawnych.
•    Wspólne wypracowanie metod diagnozy.
•    Poznanie zasad konstruowania programu wychowawczo–profilaktycznego.
•    Zdobycie wiedzy na temat ewaluacji programu wychowawczo–profilaktycznego i jego modyfikacji.

 

 

Program:

 

1.    Omówienie nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2017 roku, w tym związanych z planowaniem pracy szkoły, w kontekście delegowania uprawnień i planowania zadań w nowym roku szkolnym.

2.    Nadzór pedagogiczny w 2017/2018 r.

3.    Arkusze kontroli wewnętrznej (przygotowane wzory to nowa propozycja w odniesieniu do ubiegłego roku).

4.    Organizacja wspomagania nauczycieli.

5.    Planowanie pracy zespołów powołanych na czas określony i nieokreślony.

6.    Zadania i przykładowe plany pracy – z uwzględnieniem nowych kryteriów do wymagań państwa.

7.    Analiza nowej podstawy programowej i arkusze monitorowania działań szkoły, w tym warunków podstawy programowej.

8.    Organizacja pomocy pedagogicznej w placówce i program wychowawczo – profilaktyczny.

9.    Zadania wychowawców, planowanie pracy wychowawcy klasy.

10.  Plany strategiczne dyrektora szkoły – koncepcja pracy placówki.

11.  Wprowadzenie do ewaluacji zewnętrznej w świetle nowego prawa.

 

 

Na szkoleniu otrzymają Państwo wzory dokumentów:

 

•    plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018,
•    projekty ewaluacji wewnętrznej i narzędzia do projektów,
•    arkusze kontroli wewnętrznej – z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018,
•    przykładowe plany wychowawców klas oraz zespołów powołanych na czas określony i nieokreślony oraz przykładowe sprawozdania do tych planów,
•    gotowe narzędzia do monitoringu działań szkoły – z uwzględnieniem monitoringu zalecanych warunków realizacji podstawy programowej,
•    prezentacje do poprowadzenia spotkania dla rady – w nich: m.in. omówienie nowych przepisów prawa i wszystkie punkty planu rady,
•    aktualizowane uchwały Rady Pedagogicznej.