Program szkolenia:

•    Wielospecjalistyczna / wieloaspektowa ocena funkcjonowania i ocena zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
•    Formy, sposoby, okres udzielania pomocy i wymiaru godzin, w jakim będą realizowane poszczególne formy.
•    Wykonywanie zaleceń zawartych w IPET.
•    Ocena efektywności udzielnej pomocy oraz planowanie dalszych oddziaływań.

 

Termin i miejsce szkolenia:

- 27 i 30.11.2017r.
godz. 15.00-19.00, ZABRZE - INNOWACJA Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy, ul. Jagiellońska 38A
ADRESACI: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek publicznych z miasta:
Bytom, Chorzów, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śl., Zabrze oraz powiatów: gliwickiego i tarnogórskiego

 

- 8 i 15.11.2017r.
- 9 i 16.11.2017r.
- 10 i 17.11.2017r.
- 20 i 24.11.2017r.
godz. 14.00-18.00, ŻORY - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Folwarecka
ADRESACI: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek z miasta:
Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój oraz powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego

 

Czas trwania i forma zajęć:
10-cio godzinne warsztaty ( 2 dni po 5 h dydaktycznych)

 

REKRUTACJA TRWA

 

notatnik2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  pdf / word