Cele:

 

•    Analiza wymagań państwa wobec szkół/placówek w zakresie planowania procesów edukacyjnych.
•    Określenie warunków koniecznych do efektywnego uczenia się uczniów.
•    Doskonalenie umiejętności włączania do procesu planowania procesu nauczania–uczenia się, refleksji o mocnych i słabych stronach prowadzonych przez siebie zajęć.
•    Podkreślenie znaczenia badań naukowych w kontekście doskonalenia procesów edukacyjnych.

 

 

Program:

 

1.    Wymagania wobec szkół i placówek a planowanie procesów edukacyjnych na prowadzonych lekcjach/zajęciach.
2.    Czynniki wpływające efektywnie na planowanie procesów edukacyjnych oraz uczenie się uczniów na lekcjach/zajęciach.
3.    Techniki i metody pozyskiwania informacji zwrotnej przez nauczycieli na temat prowadzonych przez siebie lekcji/zajęć.