notatnik2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: pdf / word

 

 

Cele:

 

•    Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
•    Zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno – motywacyjnej.
•    Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.

 

Program:

 

1.    Specyficzne trudności w uczeniu się – przyczyny.
2.    Dojrzałość szkolna i emocjonalna do nauki liczenia.
3.    Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki.
4.    Kształtowanie umiejętności matematycznych.
5.    Zaburzenia zdolności matematycznych.
6.    Symptomy trudności.
7.    Na co zwracać uwagę?
8.    Najważniejsze wskazania i zalecenia do pracy z uczniem z dyskalkulią.
9.    Przygotowanie do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz z tekstów użytkowych.
10.    Rozwijanie umiejętności interpretowania danych.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godz. dydaktycznych
Koszt szkolenia: 370 zł +VAT