Cele:

 

•    Zagadnienia jakości kształcenia zawodowego w przepisach prawa.
•    Omówienie innowacji pedagogicznych w kontekście kształcenia zawodowego.
•    Omówienie roli pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego oraz określenie zasad prawidłowej współpracy.
•    Przykłady współpracy z pracodawcami w UE i na uczelniach wyższych w Polsce.

 

 

Program:

 

1.    Kształcenie zawodowe i jego jakość w przepisach prawnych.
2.    Etapy realizacji innowacji pedagogicznych na podstawie przepisów prawnych.
3.    Budowanie partnerstwa między szkołą a pracodawcami.
4.    Projekty UE w kontekście dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
5.    Jak analizować lokalny rynek pracy – zawody deficytowe.
6.    Współpraca szkół z pracodawcami w UE.
7.    Jak z przedsiębiorcami współpracują uczelnie wyższe? Przykłady dobrych praktyk.
8.    Rola szkoły w zakresie kształtowania rynku pracy.