400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

 

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

1.  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania zawodowego do potrzeb rynku pracy – dobra praktyka krajów UE i uczelni wyższych. - program szkolenia...