Cele:

 

•    Zapoznanie nauczycieli i młodzieży z psychoedukacją dotyczącą podstawowych jednostek chorobowych.
•    Nabycie umiejętności zarządzania stresem.
•    Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej z osobami z dysfunkcją emocjonalną i psychoaktywną.

 

Program:

 

1.    Psychoedukacja.
2.    Funkcjonowanie społeczne osób z wybranymi schorzeniami psychicznymi (na podstawie własnych badań).
3.    Zdrowie psychiczne dotyczące każdego z nas.