Cele:

 

•    Rozwój inteligencji emocjonalnej uczniów (wzrost kompetencji osobistych i społecznych, motywacji, empatii i komunikacji interpersonalnej).
•    Nauczenie uczniów nazywania i wyrażania własnych potrzeb zamiast obwiniania i krytykowania innych osób.
•    Nauczenie uczniów brania odpowiedzialności za swoje słowa i zachowania oraz ponoszenia konsekwencji.

 

Program:

 

1.    Różnica miedzy językiem szakala a językiem żyrafy (atak vs. szukanie rozwiązań).
2.    Cztery kroki do porozumienia (obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba).