Cele:

 

•    Poznanie najnowszych odkryć neurodydaktyki dotyczących uwarunkowań psychofizycznych i emocjonalnych w procesie uczenia się.
•    Wzmocnienie automotywacji uczniów do przejęcia odpowiedzialności za własny proces nabywania wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw.
•    Przygotowanie uczniów do wyboru najskuteczniejszych technik uczenia się adekwatnych do własnego stylu uczenia się i predyspozycji.

 

 

Program:

 

1.    Prezentacja najnowszych informacji z badań procesów uczenia się – po III Międzynarodowym Sympozjum Neurodydaktyki – prezentacja multimedialna doniesień.
2.    Szkolne sposoby zastosowania nowej wiedzy badawczej i doświadczeń uczniów na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych – przykład projektu edukacyjnego z korelacją międzyprzedmiotową (zgodnie z nową podstawą programową).
3.    Co może wpłynąć na wzrost samoświadomości i automotywacji ucznia w trakcie uczenia się?
4.    Przegląd najskuteczniejszych technik uczenia się. Bank pomysłów uczniowskich.