Cele:

 

Zdobycie i pogłębienie informacji:
•    Jakie dokumenty tworzą koncepcję pracy szkoły. Jaka jest procedura opracowania koncepcji.
•    Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe szkoły. Jak skonstruować misję, wizję, model absolwenta.
•    Jak określać i realizować cele?

 

Program:

 

1.    Wartości, wizja, misja.
2.    Diagnoza braków kompetencyjnych.
3.    Matryca potrzeb.
4.    Drzewo celu.
5.    Drzewo problemu.
6.    Cele SMARTER.
7.    Planowanie kroczące.
8.    Planowanie w 10 krokach.