Program szkolenia:

 
blok I

  • Zaprezentowanie i omówienie aktualnych aktów prawnych regulujących kwestie organizacji kształcenia i wychowania dzieci cudzoziemców lub obywateli polskich wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, w tym dzieci romskich.
  • Wymagania państwa wobec szkół i palcówek w obszarze działań antydyskryminacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

blok II

  • Odmienność narodowościowa i kulturowa a dyskryminacja. Wyniki badań edukacyjnych na temat sytuacji dzieci wielokulturowych lub wielojęzycznych, w tym dzieci romskich w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Specyfika pracy z uczniem wielokulturowym i wielojęzycznym, z uwzględnieniem sytuacji edukacyjnej dzieci romskich. Wskazanie przyczyn trudnej sytuacji edukacyjnej dzieci romskich (konteksty społeczne, kulturowe, ekonomiczne). Identyfikacja obszarów wsparcia.

blok III

  • Wskazanie rozwiązań wspierających edukację dzieci wielokulturowych lub wielojęzycznych, w tym dzieci romskich, możliwych do zastosowania w obszarze działalności wychowawczo - opiekuńczej szkół lub placówek („Rozwojowy Model Wrażliwości Międzykulturowej” Miltona Bennetta, współpraca kadry pedagogicznej z asystentem romskim, liderzy edukacji wielokulturowej w szkole, dobre praktyki w zakresie działań antydyskryminacyjnych)
  • Wskazanie rozwiązań wspierających edukację dzieci wielokulturowych lub wielojęzycznych, w tym dzieci romskich, możliwych do zastosowania w obszarze działalności dydaktycznej szkół lub placówek (planowanie procesów edukacyjnych, praca z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, projekty i programy edukacyjne instytucji zewnętrznych dedykowane szkołom lub placówkom)

 

Termin i miejsce szkolenia:

 

- 13.11 2017r. godz. 14.00-18.00, ŻORY - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Folwarecka 23
ADRESACI: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek z miasta:
Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój oraz powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego.

 

- 23.11.2017r. godz. 15.00-19.00, ZABRZE - INNOWACJA Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy, ul. Jagiellońska 38A
ADRESACI: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek z miasta:
Bytom, Chorzów, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śl., Zabrze oraz powiatów: gliwickiego i tarnogórskiego.

 

- 24.11.2017r. godz. 15.00-19.00, BIELSKO-BIAŁA - Centrum Biznesowe Warszawska 5, ul. Warszawska 5
ADRESACI: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek publicznych z miasta Bielsko-Biała oraz powiatów:
bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

 

Czas trwania i forma zajęć:
konferencja 5h dydaktycznych

 

REKRUTACJA TRWA

 

notatnik2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  pdf / word