Cele:    

1. Nauczyciel wie czym jest dysleksja i zna jej objawy.
2. Nauczyciel zna przyczyny dysleksji.
3. Nauczyciel potrafi wyjaśnić na czym polega dyslektyczny styl poznawczy .
4. Nauczyciel zna wybrane metody pracy z uczniem z dysleksją.
5. Nauczyciel zna etapy diagnozy dysleksji.

 

Program:
1. Czym jest dysleksja? Przyczyny dysleksji. Objawy dysleksji.
2. Typy dysleksji.
3. Dyslektyczny styl poznawczy - budowa mózgu dyslektyków.
4. Diagnoza dysleksji.
5. Metodyka pracy z uczniem z dysleksją.
6. Wybrane metody  pracy z uczniem dyslektycznym.
7. Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją.

 

Prowadzący: pedagog specjalny z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener