Cele:

•    Poznanie zakresu stosowania prawa autorskiego w odniesieniu do zasobów elektronicznych.
•    Planowanie swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej z uwzględnieniem aspektów związanych z korzystaniem z zasobów Internetu.
•    Korzystanie z podstawowych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w pracy w sieci.

 

 

Program:

1.    Prawo autorskie w edukacji – jak uniknąć naruszeń – obecny stan prawny.
2.    Utwór, twórca.
3.    Prawa autorskie osobiste i majątkowe.
4.    Pola eksploatacji.
5.    Granice dozwolonego użytku w oświacie.
6.    Na czym polega cel edukacyjny (dydaktyczny).
7.    Korzystanie z utworów w pracy szkolnej – samoistny utwór, utwór drobny, cel cytatu, zapożyczenia.
8.    Dozwolony użytek bibliotek – w tym bibliotek szkolnych.
9.    Obrona przed zarzutami.
10.    6 zasad bezpieczeństwa.
11.    Wolne licencje Creative Commons.

 

Prowadzący:
metodyk kształcenia, zwolenniczka wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wdrożeniowiec kształcenia zdalnego na uczelniach wyższych: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.  Doradca w zakresie metodyki kształcenia i nowych technologii w Akademii Obrony Narodowej oraz Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Autorka publikacji i programów autorskich z zakresu wspomagania szkół i placówek w obszarze TIK w edukacji, programów szkoleń, warsztatów oraz kursów e-learningowych również na szczeblu szkolnictwa wyższego.