Cele:  

 
1. Nauczyciel wie na czym polega indywidualizacja pracy z uczniem i wdraża jej założenia w pracy.
2. Nauczyciel zna podstawy prawne procesu indywidualizacji.  
3. Nauczyciel rozumie rolę i znaczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w procesie indywidualizacji.
4. Nauczyciel zna style uczenia się i potrafi je rozpoznać.
5. Nauczyciel zna typy inteligencji wielorakich i potrafi je zdiagnozować.
6.  Wie na czym polega ocenianie kształtujące.

 

Program:
1. Podstawy prawne procesu indywidualizacji.
2. Znaczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w procesie indywidualizacji.
3. Formy dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
4. Jak realizować indywidualizację nauczania?
5. Style uczenia się.
6. Teoria inteligencji wielorakich.
7. Ocenianie kształtujące jako narzędzie indywidualizacji.

 

Prowadzący: pedagog specjalny z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener