Cele:

•    Wzrost kompetencji podejmowania decyzji.
•    Wzrost świadomości w zakresie znaczenia podejmowanych decyzji dla siebie oraz osób współpracujących – uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

 

Program:

1.    Marzenia, cele, decyzje w procesie rozwoju i edukacji zawodowej uczniów.
2.    Posiadane i potencjalne kompetencje uczniów, a ich ścieżka edukacyjna i praca zawodowa.
3.    Mocne strony uczniów, predyspozycje i zainteresowania, a oczekiwania i możliwścii rynku pracy dzisiaj i w perspektywie kilkunastu lat.
4.    Proces decyzyjny – ważne uwarunkowania.
5.    Trzy elementy podejmowania skutecznej decyzji.
6.    Założenia decyzyjne.
7.    Typy sytuacji a strategie decyzyjne i rodzaje decyzji  - realistyczne i nierealistyczne poszukiwanie rozwiązań. BATNA decyzyjna.
8.    Decyzje indywidualne i grupowe, techniki wykorzystywane w procesie decyzji grupowych.
9.    Blokery decyzyjne a trening mentalności – co „nosisz” w głowie?
10.    Zarządzanie sobą i własną przyszłością w procesie decyzyjnym – podsumowanie w kontekście preorientacji zawodowej. Główne zasady postępowania.

 

 

Prowadzący:
Wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.

Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Od lat związana z edukacją – wykładowca,  psycholog czołowych wrocławskich liceów.