Cele:

 

•    Poszerzenie wiedzy na temat metody projektu, jej wykorzystania i adaptowania do możliwości rozwojowych i możliwości uczenia się dzieci.
•    Kształtowanie umiejętności planowania i projektowania projektu z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci.
•    Doskonalenie umiejętności planowania aktywności badawczej dziecka oraz projektowania ewaluacji projektu oraz jego monitorowania.

 

 

Program:

 

1. Etapy rozwoju dziecka a jego możliwości uczenia się.
2. Metoda projektów w pracy z przedszkolakami.
3. Różnice pomiędzy zajęciami zaplanowanymi przez nauczyciela a metodą projektów.
4. Zalety projektów.
5. Kierowanie projektami – struktura projektu.
6. Analiza podstawy programowej w kontekście działań zaplanowanych w projekcie – określenie umiejętności i celów.
7. Planowanie doświadczeń badawczych i wypraw terenowych.
8. Dokumentowanie działań realizowanych w projekcie.
9. Planowanie ewaluacji projektu edukacyjnego – narzędzia do monitorowania i ewaluacji.