Cele:

 

•    Budowanie współpracy pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową.
•    Wypracowanie wspólnej strategii płynnej adaptacji dziecka trudnego z niepełnosprawnościami.

 

Program:

 

1.    Współpraca rodziców z nauczycielami przedszkola i szkoły podstawowej.
2.    Szkoła z perspektywy dziecka – jak rozwiać obawy.
3.    Metody pracy z dzieckiem trudnym lub niepełnosprawnym.
4.    Przygotowanie i adaptacja dziecka w szkole podstawowej.
5.    Środowisko klasowe wsparciem dla procesu adaptacji.