400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

 

Przedszkola

 

 

 

 

1. Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty - program szkolenia...

 

2. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? - program szkolenia...

 

3. Komunikacja interpersonalna - program szkolenia...

 

4. Trudna sztuka komunikowania się z drugim człowiekiem - program szkolenia...

 

5. Koncepcja pracy szkoły - program szkolenia...

 

6. Zastosowanie metody małego projektu edukacyjnego i WebQuestu w przedszkolu - program szkolenia...

 

7. Praca zespołowa nauczycieli sukcesem rady pedagogicznej - program szkolenia...

 

8. Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego i jej rola w procesie dydaktyczno - wychowawczym - zajęcia terenowe - program szkolenia...