400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

 

Przedszkola

 

 

 

 

1. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej – budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników - program szkolenia...

 

2. Zrozumieć autyzm – wprowadzenie do tematyki oraz przybliżenie metod pracy z dziećmi spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - program szkolenia...

 

3. Zabawa jako ciekawa i radosna forma nauki mówienia - profilaktyka logopedyczna, wspieranie rozwoju mowy, kultury słowa - program szkolenia...

 

4. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?  -  motywacja ucznia - program szkolenia...

 

5. Projekt edukacyjny jako interdyscyplinarne uczenie się - program szkolenia...

 

6. Style uczenia się. Style poznawcze. Metody pracy z uczniem - program szkolenia...

 

7. Uczeń zdolny.  Formy i metody pracy - program szkolenia...

 

8. Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń? - program szkolenia...

 

9. Efektywne zarządzanie zasobami szkoły - program szkolenia...