Cele:
•    Wytyczenie predyspozycji zawodowych.
•    Określenie profilu zawodowego.
•    Poznanie umiejętności zarządzania stresem, opanowanie tremy.

 

 

Program:

1.    Moje predyspozycje według mnie i innych - warsztat (słabe i mocne strony)
2.    Określenie profilu osobowościowego i zawodowego - ćwiczenie
3.    Stres potrzeba, błogosławieństwo? Czy zło konieczne? Docelowo odpowiedź na postawione pytanie. Poznanie poziomów reakcji stresowej- prezentacja. Poznanie metod opanowania tremy odwrócenie uwagi, dowcipy, relaksacja-trening przy muzyce.

 

Prowadzący:
socjolog – Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również  studia podyplomowe  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu przedsiębiorczości. Wykładowca uczelni wyższych w tym  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczony trener i asesor. Realizuje szkolenia  dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych, młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, relacji interpersonalnych, komunikacji, kierowania, przywództwa, władzy, stresu, wypalenia zawodowego, technik wpływu społecznego, asertywności. Zajęcia prowadzi metodami aktywizującymi. Autorka licznych publikacji.