Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:

•    Przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół.
•    Organizowania procesu uczenia się,.
•    Budowania szkoły jako organizacji uczącej się.
•    Zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników.
•    Zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

 

 

Program:

1.    Przywództwo edukacyjne w szkole.
2.    Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
3.    Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
4.    Zarządzanie zasobami ludzkimi.
5.    Zarządzanie strategiczne.
6.    Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

 

 

Prowadzący:
Nauczyciel, trener, coach. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych” i „Coaching w biznesie”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych.