400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

1. „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty” – program szkolenia…

 

2. Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej – program szkolenia…

 

3. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? – program szkolenia…

 

4. Koncepcja pracy szkoły - program szkolenia...

 

5. Komunikacja interpersonalna – program szkolenia…

 

6. Trudna  sztuka  komunikowania  się  z  drugim  człowiekiem - progam szkolenia

 

7. Praca zespołowa nauczycieli sukcesem rady pedagogicznej – program szkolenia…

 

8. „Wespół w zespół” czyli jak uczyć w oparciu o współpracę – program szkolenia…

 

9. Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego i jej rola w procesie dydaktyczno - wychowawczym - zajęcia terenowe - program szkolenia...