Cele:

 

•    Wypracowanie i utrwalenie nawyku dbania o wizerunek szkoły.
•    Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
•    Poznanie technik ułatwiających relacje nauczyciel – uczeń.

 

Program:

 

1.    Wizerunek – image, wizerunek szkoły.
2.    Pozytywna opinia szkoły.
3.    Metody bezpośrednie.
4.    Po czym poznać dobrą reputację szkoły?
5.    Przydatne techniki.
6.    Autorytet nauczyciela.