Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, dyrektorzy, administracja i obsługa placówek oświatowych.

 

Cele:     
1.    Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania RODO w placówce.
2.    Zapoznanie z zasadami przestrzegania RODO.
3.    Omówienie zmian i sposobów ich respektowania.
4.    Omówienie praktycznych wskazówek i analiza przypadków.

 

Program:
I.    Zasady stosowania RODO w placówce
II.   Nowe środowisko prawne i wpływ RODO na funkcjonowanie szkół
III.  Główne kierunki zmian
IV.  RODO w praktyce, czyli jakie zmiany weszły od 25 maja 2018

 • Doprecyzowanie pojęcia danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń
 • Anonimizacja oraz pseudonimizacja
 • Obowiązek informacyjny
 • Nowe uprawnienia podmiotu danych (ucznia, rodzica, czytelnika, pracownika)
 • Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Rozszerzona formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Monitoring wizyjny a wytyczne RODO

V.    Rola Inspektora Ochrony Danych
VI.   Urząd Ochrony Danych Osobowych – nowy organ nadzorczy – zadania, uprawnienia i kompetencje

 • Naruszenie ochrony danych osobowych
 • Rodzaje kontroli i uprawnienia UODO
 • Środki naprawcze

 

Metody:  Prezentacja, dyskusja

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  
mgr Dziennikarstwa. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie Ochrony Danych Osobowych i informacji niejawnych, przygotowania pedagogicznego i zarządzania oświatą. Wieloletnie doświadczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówkach oświatowych. Praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w placówce oświatowej, w tym szczególnie danych wrażliwych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole i Przedszkolu.  Doświadczenie w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz wdrażania jej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów; tworzenia dokumentacji z zakresu danych osobowych.