Cele:

 

•    Poznanie metod współpracy z rodzicami.
•    Poznanie metod rozładowania sytuacji konfliktowych.
•    Zdobycie umiejętności opanowania negatywnych emocji.
•    Przełamywanie barier komunikacyjnych, by osiągnąć porozumienie.

 

Program:

 

1.    Postrzeganie szkoły i nauczycieli przez rodziców.
2.    Relacje z rodzicami w ocenie nauczycieli.
3.    Kiedy nauczyciel staje się w oczach rodzica autorytetem – sposoby na wzmocnienie pozycji nauczyciela.
4.    Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę z nauczycielami – metody reagowania.
5.    Postawy i zachowania nauczyciela zachęcające i zniechęcające rodziców do kontaktu.
6.    Asertywność – obrona własnych granic.
7.    Warsztat praktyczny.