Cele:

•    Zapoznanie z funkcjami oceny szkolnej i rolą, jaką powinna odgrywać ocena w pracy ucznia.

 

 

Program:

1.    Jakość procesu kształcenia.
2.    Regulacje prawne w sprawie oceniania.
3.    Funkcje i cechy oceny.
4.    Jakie korzyści daje ocena uczniowi?
5.    Cele oceniania. Kryteria oceny.
6.    Ocena szkolna, a konsekwencje psychologiczne.
7.    Zagrożenia związane z ustalaniem oceny szkolnej. Błędy w ocenianiu.
8.    Jak unikać konfliktów podczas oceniania? Motywacja ucznia. Komunikacja niewerbalna.
9.    Zasady konstruowania prac pisemnych.
10.    Dekalog oceniania.

 

Prowadzący:
Doktor nauk przyrodniczych, konsultant ds. chemii i oceniania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wieloletni nauczyciel i wychowawca, nauczyciel akademicki, trener rynku edukacji, tutor I stopnia, egzaminator egzaminu gimnazjalnego, wojewódzki ekspert przedmiotowy z chemii, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, moderator programów naprawczych, mentor w projekcie, koordynator ds. wspomagania szkół i placówek oświatowych, koordynator lokalny programu ekologicznego Zielony Pakiet. Posiada również kwalifikacje w zakresie: doradztwa zawodowego, organizacji i zarządzania oświatą, ochrony roślin. Odbył wiele szkoleń, m. in.: pomiar dydaktyczny, ocenianie kształtujące, SORE, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, tutoring I stopnia, lider edukacji coachem, trener rynku edukacji, kurs e-learningowy dla moderatorów. Za wkład wieloletniej pracy w edukację nagrodzony nagrodą MEN, nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz medalem KEN i medalem Prezydenta RP, 13 nagrodami Dyrektora. Łącznie przeprowadził ok. 700 form doskonalenia nauczycieli w różnych obszarach tematycznych, a tym samym ok. 4.000 godzin szkoleń dla nauczycieli.