Cele:

 

•    Poszukiwanie metod utrwalania i zapamiętywania prawidłowych zachowań. Budowanie struktur
•    ułatwiających prace na sobą.
•    Akceptacja dla wychowania bez porażek, przygotowanie do rozwiązywania konfliktów – ich
•    rozwiązywania bez porażek.
•    Wspólne poszukiwanie skutecznych metod ułatwiających budowanie zaufania w relacjach uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzice, nauczyciel – uczeń.

 

Program:

 

1.    Jak przygotować uczniów do współpracy i przyjmowania norm i zasad szkolnych jako swoje, zasada 10 TAK.
2.    Pokonywanie uczniowskiego VETO, metoda kroków za i przeciw, pokonywanie oporu i nietolerancji – praca ze sobą i dla siebie.
3.    Opór i akceptacja, jak budować mur zgody w opozycji do muru oporu.
4.    Budowanie przyjaźni w trakcie rozwiązywania konfliktów. Jak wygrywać zawsze, a jednocześnie korzystać z błędów swoich i cudzych? Analiza zachowań – uczenie się korzystania z porażek.
5.    Jak budować dojrzały zespół, jak poważnie traktować uczniów i ich problemy. Kiedy na to znaleźć czas? Zasady budowy, poszukiwania konkretnych rozwiązań warsztatowych dla dzieci i młodzieży.