Cele:

•    Poznanie i zrozumienie istoty konfliktu.
•    Prawo do frustracji w obliczu sytuacji problematycznej.
•    Umiejętność okiełznania konfliktu i jego przemiana w kierunku inspirującego doświadczenia.

 

 

Program:

1.    Warsztat – moje sytuacje problemowe, określenie ich sfery i przyczyny, Versus Koło konfliktu-poznanie różnych sfer i poziomów konfliktu.
2.    Frustracja wywołana konfliktem – naturalna reakcja organizmu, rodzaje frustracji – prezentacja. Prawo do frustracji, która nikogo nie rani. Ćwiczenie jak najczęściej radzimy sobie z frustracją przykłady własne i z literatury- studium przypadku.
3.    Rozwojowy charakter konfliktu- anegdoty.

 

 

Prowadzący:
socjolog – Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również  studia podyplomowe  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu przedsiębiorczości. Wykładowca uczelni wyższych w tym  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczony trener i asesor. Realizuje szkolenia  dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych, młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, relacji interpersonalnych, komunikacji, kierowania, przywództwa, władzy, stresu, wypalenia zawodowego, technik wpływu
społecznego, asertywności. Zajęcia prowadzi metodami aktywizującymi. Autorka licznych publikacji.