Cele:

 

•    Ustalenie kierunku rozwoju osobistego nauczyciela.
•    Zdobycie wiedzy na temat dekalogu umiejętności nauczyciela we współczesnym świecie.
•    Dokonywanie pogłębionej analizy umiejętności i ustalenie własnego kierunku rozwoju osobistego.
•    Rozwijanie pogłębionej samowiedza, samooceny i przeglądu stopnia nabytych umiejętności.

 

Program:

 

1.    Co to znaczy „być na czasie” i dobrze wykonywać swoją pracę?
2.    Niezbędnik 10 umiejętności potrzebnych każdemu nauczycielowi.
3.    Jak wykorzystywać w praktyce szkolnej każdą z tych umiejętności?
4.    W jaki sposób dokonywać corocznej samooceny, analizy i poprawy w rozwoju osobistym?