400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

 

1.  Kiedy kompetencje informatyczne wspierają rozwój umiejętności społecznych uczniów? - program szkolenia...

 

2.  Kreatywne wykorzystanie komputera z dostępem do Internetu na lekcji. - program szkolenia...

 

3.  Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz praw autorskich i pokrewnych. - program szkolenia...

 

4.  Wzmocnienie warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności  pełniejszego wykorzystania narzędzi  informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych. Indywidualizacja pracy z uczniem. Prezentacja jako narzędzie wspomagające nauczyciela i narzędzie utrwalania wiedzy uczniów. - program szkolenia...

 

 5.  Grywalizacja w edukacji. - program szkolenia...