Cele:    

1. Nauczyciel zna podstawowe cele terapii uczniów z autyzmem.
2. Nauczyciel rozumie rolę wzmocnień i ich wpływ na proces terapii i nauczania.
3. Nauczyciel potrafi opracować system motywacyjny dla ucznia.
4. Nauczyciel zna wybrane techniki pracy z uczniem z autyzmem i potrafi je wykorzystać w pracy.

 

Program:
1. Autyzm czyli co? Funkcjonowanie uczniów z autyzmem.
2. Cele terapii uczniów z autyzmem.
3. Od czego zacząć? Rozwijanie umiejętności podstawowych.
4. Wzmocnienia i ich znaczenie w procesie terapii.
5. Wybrane metody i techniki pracy z uczniem z autyzmem w oparciu o SAZ.

 

Prowadzący: pedagog specjalny z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener