Adresaci szkolenia:
Osoby zainteresowane doradztwem edukacyjno-zawodowym, pracownicy organizacji pozarządowych świadczących usługi doradcze, prywatne centra doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi prowadzący działalność gospodarczą, prywatne agencje zatrudnienia.

 

Cele:

•    Nabycie wiedzy o aktualnych trendach na rynku pracy i systemie doradztwa zawodowego.
•    Wdrożenie do zapoznania się ze zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego oraz doradztwa zawodowego.
•    Wsparcie rozwoju umiejętności z zakresu poradnictwa edukacyjno – zawodowego.

 

Program:

1.    Podstawy prawne dotyczące poradnictwa zawodowego. Ścieżki kształcenia w systemie oświaty. Zintegrowany rejestr kwalifikacji IBE. Instytucjonalne i indywidualne formy wsparcia w rozwoju zawodowym.
2.    Główne założenia psychologicznych teorii rozwoju zawodowego.
3.    Przykładowe kwestionariusze preferencji zawodowych.
4.    Problemy funkcjonowania zawodowego młodych dorosłych a wyzwania rynku pracy.
5.    Preaorientacja zawodowa w przedszkolu, prezentacja przykładowych rozwiązań. organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. (WSDZ) dla szkoły podstawowej. Doradztwo zawodowe na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.
6.    Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych a wyzwania rynku pracy.

 

Metody:  
dyskusja moderowana, warsztaty, kwestionariusze

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr psychologii i filologii rosyjskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka podyplomowych Studium psychologii w zarządzaniu, Prawa pracy oraz Organizacji i zarządzania oświatą. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując przez 20 lat jako pracownik administracyjny, psycholog, wychowawca oraz pracownik organu administracji samorządowej.