Zapraszamy Rady Pedagogiczne  z Dolnego Śląska ( z rejonu: Legnicy, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Wrocławia )

 

Program:

1. Omówienie zmian i głównych założeń nowej podstawy programowej z matematyki.

2. Struktura i formuła egzaminu ósmoklasisty, zakres wymagań, schemat arkusza egzaminacyjnego.

3. Omówienie i przedstawienie typów zadań egzaminacyjnych, porównanie do egzaminu gimnazjalnego.

4. Umiejętności i kompetencje, na które kładziony jest nacisk podczas egzaminu ósmoklasisty.

5. Czynniki wpływające na wyniki w nauce, analiza przyczyn  trudności w rozwiązywaniu zadań otwartych.

6. Kształcenie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w korelacji międzyprzedmiotowej w celu utrwalenia i nabycia umiejętności matematycznych.

7. Aplikacje pomocne przy prowadzeniu zajęć: Geogebra, Kahoot, Learningapps, inne.

8. Tworzenie próbnych arkuszy egzaminacyjnych powtórzeniowych dla uczniów z uwzględnieniem najważniejszych kluczowych kompetencji.

 
Czas trwania szkolenia:

szkolenie 2-dniowe, łącznie 8 godz. dydaktycznych  (2 spotkania po 4 godz. dydaktyczne)

Zapewniamy:

kawę, herbatę, ciastka,  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

    

notatnik2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: pdf /word