Zapraszamy Rady Pedagogiczne  z Dolnego Śląska ( z rejonu: Legnicy, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Wrocławia )

 

 

Program:

1. Omówienie zmian i głównych założeń nowej podstawy programowej z matematyki.

2. Struktura i formuła egzaminu ósmoklasisty, zakres wymagań, schemat arkusza egzaminacyjnego.

3. Omówienie i przedstawienie typów zadań egzaminacyjnych, porównanie do egzaminu gimnazjalnego.

4. Umiejętności i kompetencje, na które kładziony jest nacisk podczas egzaminu ósmoklasisty.

5. Czynniki wpływające na wyniki w nauce, analiza przyczyn  trudności w rozwiązywaniu zadań otwartych.

6. Kształcenie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w korelacji międzyprzedmiotowej w celu utrwalenia i nabycia umiejętności matematycznych.

7. Aplikacje pomocne przy prowadzeniu zajęć: Geogebra, Kahoot, Learningapps, inne.

8. Tworzenie próbnych arkuszy egzaminacyjnych powtórzeniowych dla uczniów z uwzględnieniem najważniejszych kluczowych kompetencji.

 
Czas trwania szkolenia:

szkolenie 2-dniowe, łącznie 8 godz. dydaktycznych  (2 spotkania po 4 godz. dydaktyczne)

Zapewniamy:

kawę, herbatę, ciastka,  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Terminy i miejsca szkolenia:

 

 • Wrocław
  termin: 14 i 15.11. 2018 r.
  miejsce szkolenia: ZSTi E, ul. Haukego- Bosaka 21, Wrocław
 • Jelenia Góra
  termin: 16 i 23.11. 2018 r., godzina 15.30
  miejsce szkolenia: SP nr 6, ul. Cieplicka 74, Jelenia Góra     Brak wolnych miejsc!
 • Wałbrzych
  termin: 9 i 15.11. 2018 r.
  miejsce szkolenia: SP nr 15, ul. Hirszfelda 1, Wałbrzych
 • Legnica
  termin: 19 i 23.11. 2018 r.  
  miejsca szkolenia: SP nr 16, ul. Tatrzańska 9, Legnica

 

 

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego:

notatnik2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: pdf /word