Cele:    

1. Zdobycie i wykorzystanie wiedzy o specyfice rozwojowej  dziecka w młodszym wieku szkolnym - do rozwijania umiejętności uczenia się  .
2. Rozwój umiejętności celowego stosowania strategii uczenia się  do planowania zajęć edukacyjnych
3. Wykorzystywanie nowych metod pracy z uczniem w praktyce pedagogicznej

 

Program:
1. Rozwój  emocjonalny , intelektualny, społeczny i motoryczny dziecka.
2. Rola zabawy w uczeniu się.
3. Strategie i metody nauczania sprzyjające kształtowaniu się uczenia się –nauczanie ekspedycyjne, problemowe , eksperymenty i doświadczenia.
4. Ocenianie kształtujące i informacja zwrotna w rozwoju kompetencji uczenia się dzieci .

 

 

Prowadzący: Nauczyciel - konsultant w niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli ,certyfikowany edukator MEN i  trener wspomagania, ekspert projektów edukacyjnych, doradca dyrektorów w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych w szkole.